11th Term (2020-2023)


Directors

Category 1(Life science, Science and Technology, Medicine, and Nursing)

 • Akira Akabayashi
 • Kazuhiko Kabe
 • Naoto Kawahara
 • Noriko Nagao
 • Yasuhiko Miura

Category 2(Philosophy, Ethics, Psychology, and History of Science)

 • Hitoshi Arima
 • Kouichiro Sakai
 • Yusuke Inoue
 • Masayuki Obayashi
 • Chiaki Kagawa (Representative Director)
 • Yoshihiko Komatsu (Vice Representative Director)
 • Toshihiko Dohzono
 • Keiichiro Yamamoto

Category 3(Law, Economics, Business)

 • Etsuko Akiba
 • Tsunakuni Ikka
 • Katsunori Kai
 • Yuichiro Sato
 • Koichi Setoyama
 • Akiko Nozaki (Vice Representative Director)
 • Megumi Yokono

Category 4(Religion, sociology, social welfare, and cultural anthropology)

 • Yasunori Ando
 • Shinya Tateiwa
 • Mariko Tamai
 • Azumi Tuge (Vice Representative Director)
 • Kaori Muto

Recommended Director

 • Tomohide Ibuki
  (Category 2 / Secretariat)
 • Minori Kokado (Category 1)
 • Tomohiko Tanaka
  (Category 2 / Secretariat)
 • Mari Tsuruwaka (Category 4)
 • Tatsuya Mima (Category 1)

Auditors

 • Yoshiyuki Takimoto
 • Eiji Maruyama

Board of Councillors

Category 1 (Life science, Science and Technology, Medicine, and Nursing)

 • Atsushi Asai
 • Toshitaka Adachi
 • Fumie Arie
 • Gen Ooi
 • Kayoko Onishi
 • Kazuto Kato
 • Koichiro Kawashima
 • Midori Kawashima
 • Minori Kokado
 • Keiko Sato
 • Naoto Takahashi
 • Kei Takeshita
 • Megumi Teshima
 • Seiji Bito
 • Yoshitaro Hotta
 • Kenji Matsui
 • Hisako Nakao
 • Masami Maruyama
 • Masako Minooka
 • Tatsuya Mima
 • Mituko Yoshida

Category 2 (Philosophy, Ethics, Psychology, and History of Science)

 • Tomohide Ibuki
 • Taketoshi Okita
 • Izumi Otani
 • Takiko Kato
 • Takanobu Kinjo
 • Nobuo Kurata
 • Yasushi Koide
 • Satoshi Kodama
 • Tetsuro Shimizu
 • Motomu Shimoda
 • Yukari Semba
 • Eisuke Nakazawa
 • Kenji Hattori
 • Misao Fujita
 • Jun Matsuda
 • Yoko Matsubara
 • Kiyoshi Muraoka
 • Masahiro Morioka
 • Shinichiro Morinaga

Category 3 (Law, Economics, Business)

 • Kazuto Inaba
 • Junichiro Okuda
 • Maki Kobayashi
 • Koichi Jimba
 • Yukiyoshi Tsukata
 • Yutaka Tejima

Category 4 (Religion, sociology, social welfare, and cultural anthropology)

 • Kaoruko Aida
 • Takako Okinaga
 • Yumiko Kawaguchi
 • Susumu Shimazono
 • Shimon Tashiro
 • Shunko Tashiro
 • Mari Tsuruwaka
 • Hiroko Nakamura

Committee Chairpersons

 • General affairs:
  Koichi Setoyama
 • Planning:
  Tatsuya Mima
 • Editorial:
  Akiko Nozaki
 • Information:
  Naoto Kawahara
 • International relationship:
  Keiichiro Yamamoto
 • Research and development:
  Kaori Muto
 • Working group:
  Ikka Tsunakuni